Personvernerklæring

Kven er vi?

https://nybildetema.oslomet.no er ein av Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO) sine nettstader. NAFO er ein del av OsloMet, Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium. 

Kva slags personopplysningar samlar vi inn og kvifor? 

Vi behandlar anonymisert statistikk for å betre nettsidene våre. 

Google Analytics 

Vi bruker Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om korleis besøkande bruker nettstaden. Google Analytics bruker informasjonskapslar. Google Analytics mottar generell webstatistikk, som f.eks. nettlesartype, tidspunkt, språk og kva nettside brukaren kom fra. 

Opplysningane vi mottar er underlagde Google sine retningslinjer for personvern. 

Ønsker du ikkje å bli spora? Bruk Google Analytics Opt-out Browser Add-on 

Spørjeundersøkingar

Vi bruker tenesta Nettskjema til spørjeundersøkingar. Tenesta er utvikla av Universitetet i Oslo. Les om personvern og vilkår for bruk av nettskjema. (uio.no)

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål, kontakt bildetema@oslomet.no