Personvernerklæring

Kven er vi?

https://nybildetema.oslomet.no er ein av Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO) sine nettstader. NAFO er ein del av OsloMet, Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium. 

Webanalyse – Matomo Cloud 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) bruker Matomo Cloud for å analysere bruken av nettsidene våre. Dette er ein viktig del av arbeidet for å lage innhald av god kvalitet for brukarane våre.

Matomos analysar er anonymiserte og kan ikkje brukast til å identifisere enkeltpersonar. Dataa som Matomo lagrar, er ikkje knytte til andre informasjonskjelder, og vil heller ikkje overførast til tredjepartar. 

Matomo Cloud hentar informasjon om: 

  • kva sider som er mest besøkte
  • kva brukarane klikkar på (t.d. søk, språk, ljod)    
  • dato og kor lenge besøka varar  
  • kva nettlesarar brukarane bruker   
  • kva nettstader brukarane besøkte før dei kom til denne sida (Referrer URL)
  • kva land/region brukaren kjem frå

Informasjonen Matomo Cloud samlar inn, vert lagra på ein server i Europa. Mottatte opplysningar er underlade Matomo Cloud sine retningslinjer for personvern. 

Vi vil aldri utlevere dataa vi samlar inn. 

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål, kontakt bildetema@oslomet.no