Personuppgiftspolicy

Vem är vi?

https://nybildetema.oslomet.no driftas av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). NAFO är en del av OsloMet, Fakulteten för lärarutbildning och internationella studier.

Webanalyse – Matomo Cloud 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) bruker Matomo Cloud for å analysere bruken av våre nettsider. Dette er en viktig del av arbeidet for å lage innhold av god kvalitet for brukerne våre.  

Matomos analyser er anonymiserte og kan ikke brukes til å identifisere enkeltpersoner. Dataene som Matomo lagrer, er ikke knyttet til andre informasjonskilder, og overføres heller ikke til tredjeparter. 

Matomo Cloud henter informasjon om: 

  • hvilke sider som er mest besøkt 
  • hva som klikkes på (f.eks. søk, språk, lyd)    
  • dato og hvor lenge besøkene varer  
  • hvilke nettlesere brukerne har   
  • hvilket nettsted brukeren besøkte før de kom til denne siden (Referrer URL)
  • hvilket land/region brukeren kommer fra 

Informasjonen Matomo Cloud samler inn, lagres på en server i Europa. Mottatte opplysninger er underlagt Matomo Cloud sine retningslinjer for personvern. 

Vi vil aldri utlevere våre innsamlede data. 

Kontaktuppgifter

Har du frågor? Kontakta oss på bildetema@oslomet.no