Tillgänglighetsredogörelse 

Vi har tillgänglighetstestat utformningen av innehållet på www.nybildetema.oslomet.no. Testerna har utförts med automatiserade verktyg och manuell testning, i enlighet med riktlinjerna i WCAG 2.1.

Den manuella testningen har haft följande fokus:

  • Princip 3 för universell utformning: “Enkel och intuitiv användning” 
  • Möjlighet att navigera och skala sidan i enlighet med riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll
  • Kontroll av kontraster och färgval 
  • Kontroll av responsiv design

Inget fel har upptäckts vid testningen av nybildetema.oslomet.no den 20.12.2022.