Om Billedtema

et ikon med et fotoapparat

Billedtema er en flersproget billedordbog med billeder, tekst og lyd opdelt efter temaer. Billedordbogen kan være udgangspunkt for arbejdet med sprog i børnehave, skole og voksenundervisning. Den indeholder et grundlæggende ordforråd, der hovedsageligt består af navneord og adjektiver.

Billedtemaet har forskellige funktioner, som kan være nyttige ved indlæring af nye sprog, herunder mulighed for at se flere billeder pr. ord, printfunktion, valgfri visning af ord og ubestemte artikler.

Et nordisk samarbejde

Billedtema drives af National Center for Multicultural Education (NAFO) ved OsloMet – Oslo Metropolitan University i Norge i samarbejde med Institutet för språk och folkminnen (Isof) i Sverige, Center of Language and Literacy i Island og National Videncenter for Læsning (NVL) i Danmark. Alle fire institutioner arbejder for at styrke sprogfærdigheder blandt børn, unge og voksne.

Billedtemaet er tilgængeligt på seks forskellige navigationssprog:  

logoen til Nordplus med en sirkel med en fugl inni

Ophavsret til billeder

Billederne i Billedtema er købt med en standardlicens fra Adobestock. Her kan du læse mere om vilkårene for brug af standardlicensen (stock.adobe.com)

Giv os feedback 

Billedtemaet er under udvikling og opdateres løbende med nye billeder og sprog. Giv os gerne feedback, hvis du finder fejl eller mangler i billedtemaet. Send en e-mail til bildetema@oslomet.no