Om Bildetema

et ikon med et fotoapparat

Bildetema er en flerspråklig bildeordbok med bilder, tekst og lyd inndelt etter temaer. Bildeordboka kan være et utgangspunkt for arbeid med språk i barnehage, skole og voksenopplæring. Den inneholder et grunnleggende ordforråd bestående hovedsakelig av substantiv og adjektiv.

Bildetema har ulike funksjoner som kan være nyttige når man skal lære seg nye språk, blant annet mulighet for å se flere bilder per ord, utskriftsfunksjon, valgfri visning av ord og ubestemte artikler.

Et nordisk samarbeid

Bildetema driftes av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved OsloMet – storbyuniversitetet i Norge i samarbeid med Institutet för språk och folkminnen (Isof) i Sverige, Center of Language and Literacy på Island og Nationalt Videncenter for Læsing i Danmark. Alle de fire institusjonene jobber med styrking av språkferdigheter blant barn, unge og voksne.  

Bildetema er tilgjengelig på seks ulike navigeringsspråk:  

Opphavsrett bilder 

Bildene i Bildetema er kjøpt med standardlisens fra Adobestock. Her kan du lese mer om vilkårene for bruk av Standardlisens (stock.adobe.com) 

Gi oss tilbakemelding 

Bildetema er under utvikling og oppdateres jevnlig med nye bilder og språk. Gi oss gjerne en tilbakemelding dersom dere finner feil eller mangler i Bildetema. Send en e-post til bildetema@oslomet.no