Tilgjengelighetserklæring

Det er utført tester av universell utforming på innholdet som er tilgjengelig på www.nybildetema.oslomet.no. Testene er utført ved hjelp av automatiserte verktøy og ved manuell testing, i henhold til kravene i WCAG 2.1.

Manuell testing har hatt følgende fokus:

  • Prinsipp 3 for universell utforming: “Enkel og intuitiv bruk”
  • Mulig å navigere og skalere sider i henhold til krav
  • Sjekk av kontraster og fargevalg
  • Sjekk av responsivt design

Det er ikke avdekket noen feil under test av nybildetema.oslomet.no per 20.12.2022.