Om Bildteman

et ikon med et fotoapparat

Bildteman är en flerspråkig tematisk bildordbok med bilder, text och ljud. Bildordboken kan vara en utgångspunkt för arbete med språk i förskola, skola och vuxenundervisning. Den innehåller ett grundläggande ordförråd huvudsakligen bestående av substantiv och adjektiv.


Bildteman har olika funktioner som kan vara användbara när man ska lära sig nya språk, bland annat möjlighet att se flera bilder per ord, skriva ut samt välja att visa eller dölja ord och obestämda artiklar.

Ett nordiskt samarbete

Bildteman driftas av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) vid OsloMet – storbyuniversitetet i Norge i samarbete med Institutet för språk och folkminnen (Isof) i Sverige, Center of Language and Literacy på Island och Nationalt Videncenter for Læsing i Danmark. Alla de fyra institutionerna arbetar med att främja språkfärdigheter bland barn, unga och vuxna.

Bildteman är tillgängliga på sex olika navigeringsspråk:  

logoen til Nordplus med en sirkel med en fugl inni

Upphovsrätt bilder 

Bilderna i Bildteman är köpta med standardlicens från Adobestock. Här kan du läsa mer om villkoren för användning i enlighet med Standardlicens (stock.adobe.com)

Hör gärna av er till oss 

Bildteman är under utveckling och uppdateras ständigt med nya bilder och språk. Meddela oss gärna om ni har synpunkter, upptäcker fel eller saknar något i Bildteman. E-postadress: bildetema@oslomet.no